onsdag 31 maj 2017

Månadsuppdatering maj 2017


En riktigt bra månad med ännu ett utdelningsrekord, ett passerat delmål och även två inkomstrekord!

Inkomster & Sparande

Jag börjar med inkomster, sparande och sparkvot denna månad eftersom det här har hänt en hel del angående hur jag redovisar.

Månadens lön blev för mig finfina 27.887 kr efter skatt p g a att årets löneökning nu delvis slagit igenom, men även för att jag har jobbat lite övertid. Det är faktiskt t o m ett lönerekord!

Månadens lönesparande blev dock bara 1.000 kr vilket beror på att jag vill stärka upp bufferten på lönekontot till en full normal månadslön (26.000 kr) efter att ha sparat väl hårt tidigare i år, snarare än jag haft stora utgifter under månaden.

Månadens utdelningar på 11.054 kr återinvesteras som alltid till 100% och tillsammans med lönesparande 1.000 kr summerar detta till månadens totala sparande 12.054 kr enligt mitt nya sätt att räkna, se tidigare blogginlägg: Sparkvot

Löneinkomst:27.887 kr
Utdelningar: 11.054 kr
Total inkomst: 38.941 kr : rekord för total inkomst!

Lönesparande: 1.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 11.054 kr
Sparande inkl utdelningar: 12.054 kr

Sparkvot: 31,0%

Månadens sparkvot blir bara 31,0%, men totalt jan-maj ligger den på fina 49,7%. Min sparkvot följs bäst på mitt Google Spreadsheet. Årets mål för sparkvoten är 45%, en liten höjning mot 2016 då den var 44,3%.

Utdelningar

Maj månads utdelning om totalt 11.054 kr är ett nytt utdelningsrekord för enskild månad, en rejäl höjning jämfört med förra rekordet 8.345 kr som nåddes så sent som förra månaden. Detta rekord står sig högst sannolikt till maj eller möjligen april nästa år.Bäst följer man mina utdelningar på mitt Google Spreadsheet: Utdelningar.

Att jämföra med samma månads utdelning från året innan blir intressant först i höst när jag varit igång ett helt år. Ännu intressantare blir det ännu några månader senare när jag jämför månader då jag varit fullinvesterad.

Maj var årets sista månad med riktigt stora utdelningar för min tungt Sverigeviktade portfölj. Det hade varit skönt om utdelningarna legat bättre utspridda under året, men utdelningsmånad är inget urvalskriterium för mig i dagsläget. I ett senare läge när jag (delvis) ska leva på utdelningarna vore det bra om de låg väl spridda över året. Alternativet är att konsumera direktavkastningen med ett års fördröjning, alltså föra över utdelningarna till ett sparkonto eller rent av ett transaktionskonto.

Även ett av mina delmål har passerats när jag nu har fått över 2.000 kr i genomsnittlig utdelning per månad under senaste 12 månaderna då denna steg från 1.586 till 2.507 kr. Nästa delmål 3.000 kr kommer enligt prognos att nås redan i september i år eller kanske t o m i augusti.

Måste även pusha för 12 månaders rullande genomsnitt, som mycket tydligt visar trend. Den har dessutom ingen säsongsvariation då den alltid visar ett år.

Investeringar

På ISK-kontot handlar det enbart om påfyllningar i redan befintliga innehav. Här känner jag att jag måste börja analysera bolag igen för att kunna bredda portföljen.

Vidare är belåningen uppe i 16% och bör inte sticka iväg så mycket till under året. Jag har satt målet till 15 men absolut inte över 20% vid årsskiftet.

På KF-kontot för utlandsinnehav har det inte hänt något alls.

Portföljvärde

Portföljvärdet registrerar jag bara en gång om året för att inte stressas av kortsiktiga börsfall eller för den delen glädjas över kortsiktiga ökningar av portföljvärdet.

Detta kan jag ärligt säga är det jag har svårast för. Skulle jag klara att behålla hela min portfölj genom ett kraftigt generellt börsfall och samtidigt investera lönesparande och återinvestera utdelningar? Ju mer jag upprepar mantrat att jag är långsiktig och främst tänker på utdelningarna, desto starkare hoppas jag bli.

Senast registrerade portföljvärde för aktivt förvaltade konton (1 x ISK , 2 x KF) är därför 772.389 kr per 2017-01-01.

Hälsa

Längst ner smyger jag in lite hälsodata då jag känner att för att få förutsättningar till ett aktivt och bra pensionärsliv så måste jag förbättra hälsan avsevärt.

2017-06-01: Vikt 113.6 kg, midjemått 124 cm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar