fredag 26 maj 2017

Beräknande av sparkvot på mitt sätt

Under en tid har jag funderat på hur jag ska beräkna och presentera mitt sparande. Det känns naturligt att lägga även sparandet på mitt Google Spreadsheet: Sparkvot .

Det verkar finnas lika många sätt att beräkna sparkvot som det finns bloggare.

Jag har även lagt till några ackumulerade sparkvoter eftersom sparkvoten för en enskild månad kanske inte är så där jätteintressant egentligen, särskilt med så ojämnt lönesparande som jag har haft. Detta beror till stor del på att jag strävar efter att ha exakt en månadslön som buffert på lönekontot och alltså balanserar lönekontot med lönesparandet, dock med ett minimibelopp på sparande satt till 1.000 kr. Ibland har jag dock i stort sett tömt bufferten för att kunna investera.

Inkomster

Lönearbete

Jag kommer att ange nettolönen från arbete varje månad. Eventuell kvarskatt eller överskjutande skatt från deklarationen justerar lönen den månad den betalas eller erhålls.

Utdelningar 

Eftersom jag är utdelningsinvesterare borde en utdelningsinkomst anses som just en inkomst och blir den återinvesterad och alltså ej uttagen anser jag den som sparad.

Men här är jag lite ambivalent, då ju totalavkastningen även innefattar värdetillväxt på portföljen. Jag har dock sagt att jag försöker att inte bry mig om värdetillväxten utan koncentrerar mig på kassaflödet som utdelningarna ger.

Då kommer vi till nästa problem, ska man ange utdelningarna brutto eller netto efter utländsk källskatt i förekommande fall. Då dessa pengar åtminstone till stor del återförs ett par år senare har jag bestämt mig för att ange utdelningarna brutto.

Övriga inkomster

Edit 2018-02-03: Sedan i höstas har jag ett projekt där jag ska försöka få in lite sidoinkomster och därför har jag lagt till en kolumn för detta.

Jag ser också att andra bloggare kan ha sidoinkomster (t ex från bloggen). Jag har själv inga sådana just nu men är öppen för tanken även om jag inte tänkt mig leta burkar på stan.

Bidrag har jag inga heller, men skulle kunna läggas här.

Ett eventuellt extraknäck vet jag inte om jag skulle lägga här eller under lönearbete.

I dagsläget lägger jag inte upp någon kolumn för övriga inkomster.

Sparande

Lönesparande

Det är denna siffra som jag hittills har angett och fokuserat på. I teorin borde ett uttag från mina investeringskonton synes här som en negativ post. Hoppas det aldrig sker dock, utan att jag kan köpa allt jag behöver direkt från lönekontot, eller i absolut värsta fall använda kreditkort kortsiktigt.

Amorteringar

Även amortering på lån är ju sparande. Sedan ett antal år amorterar jag dock inte på mina bolån. Dessutom tänker jag faktiskt aldrig amortera mer på bolånen. I stället löser jag in hela lånet när jag flyttar ner till Småland och investerar det som blir över från villaköpet i nya utdelningsaktier.

Jag har även ett CSN-lån som jag faktiskt amorterar på, men inte räknar som sparande.

Några andra lån, t ex konsumtionslån har jag inte och tänker inte skaffa heller.

Därför lägger jag inte upp någon kolumn för amorteringar.

Varför jag nu tar med utdelningar i sparkvoten?

Som pensionär kommer jag ju att ta ut hela utdelningen och tillsammans med pension kommer detta att bli min totala inkomst för konsumtion (om jag inte bestämmer mig för att realisera en del av portföljen varje år). Detta kommer enligt min modell att visas som en sparkvot på 0% vilket tycker jag stämmer med verkligheten (eller t o m minus om jag realiserar aktier).

Vad är sparkvotsmålet 2017 enligt detta sätt att räkna?

Tja, eftersom jag har räknat ut sparkvoten till 44,0% för 2016 (dock med en egendomlig sparkvot på 205% för februari) så skruvar vi åt tumskruvarna ordentligt och skriver upp målet för i år till 45,0%! Får se om det är rimligt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar