torsdag 2 mars 2017

Utdelningar februari 2017

Fr o m denna månad ändrar jag lite i grafen för utdelningar för rullande 12 månader:


  • Dels så visar grafen numera genomsnittliga månadsvisa utdelningar för rullande 12 månader istället för som tidigare årsvisa. Detta gör jag då min ekonomi som de flesta andras snurrar runt månadsvis. Dessutom är mina nyredigerade mål formulerade månadsvis: http://utdelningssmalanningen.blogspot.se/p/blog-page.html

Innan ett år har förflutit i grafen ovan kommer den växa kraftigt. Riktigt intressant blir den inte förrän efter ett helt år, men då hoppas jag att nysparande (och möjligen belåning), utdelningstillväxt och återinvesterad utdelning ska leda till en svagt ständigt ökande kurva.

Med detta sagt ökar rullande 12-utdelningen från 367 kr i januari till 478 kr i februari genom att jag erhållit totalt 1.328 kr i utdelning under månaden jämfört med 0 kr samma månad förra året då jag ännu inte var igång:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar