tisdag 27 februari 2018

Månadsuppdatering februari 2018


Februari startade med nedgångar och jag gjorde tidigt en stor överföring på 25.000 kr för att fynda lite.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt egna mått Arbetsfridagen flyttar sig bakåt från 4/10 och en bra bit in i september med 23/9. Detta beror på att utgifterna minskat rejält sedan förra månaden.

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Frihetskvoten ökar rejält från 24,6 % till 27,4 % och jag har passerat en milstolpe om 25 % som innebär ett kvartals eller 3 månaders frihet. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det lite mer än en ren månadslön (=26.400 kr) med 27.558 kr på kontot, vilket beror på jourersättning. Ingen frånvaro.

Inga sidoinkomster. Verkar ha tappat lite kraft där.

Total inkomst 28.845 kr gör att jag inte når målet minst 30.000 kr denna månad heller, men är ändå 13,9% mer än förra årets februari med 25.328 kr.

Löneinkomst: 27.558 kr
Utdelningar: 1.287 kr
Sidoinkomst: 0 kr
Total inkomst: 28.845 kr

Lönesparande: 29.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 1.287 kr
Sparande inkl utdelningar: 30.287 kr

Sparkvot: 105,0 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön kvar på lönekontot dagen innan lön som buffert och att resten sätts över till sparandet. Denna månad lämnades dock kvar mycket mindre vilket kommer att ge lägre sparkvoter längre fram när jag måste fylla på bufferten igen. Denna månad blev det dock tokhög sparkvot!

För att undvika stora fluktuationer i lönesparandet har jag sedan förra månaden börjat överföra 2.000 kr/mån till ett sparkonto, men det räknar jag inte till sparandet utan det är pengar till större inköp (> 5.000 kr?) och räknas som buffert. Målnivån där är 25.000 kr, vilket lär ta åtminstone hela året att uppnå. Rent bokföringstekniskt blir bufferten konsumtion direkt vid överföringen.

Utdelningar

Månadens utdelningar blev med 1.287 kr en liten minskning med 3% jämfört med samma månad förra året (för detaljer se Google Spreadsheet).

Utdelningarna på rullande 12 månader minskar därmed något från 3.620 till 3.617 kr/mån, vilket är och förhoppningsvis förblir väldigt sällsynt. I mars väntar jag mig däremot en rusning uppåt för kurvan nedan.


Portföljvärdet

Portföljvärdet var 2017-12-31 990.304 kr, men registreras bara när något intressant delmål eller datum passeras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar