torsdag 29 december 2016

Utdelningar september, oktober och november 2016

Även om bloggen startats först i december 2016 vill jag delge er mina första utdelningar efter att ha börjat ställa om kapitalet för en utdelningsstrategi.

Utdelningar september 2016


Min första utdelning som utdelningsinvesterare!

Utdelningar oktober 2016


Några kr till i utdelning.

Utdelningar november 2016


Utdelningarna för dessa månader blir mer intressanta när de kan jämföras med nästa års siffror. Men vi får se det som en bra början.

Jämnheten mellan månaderna är utan avsikt men är en fördel när man om lång tid ska leva på utdelningarna.

Redan är jag dock tveksam till flera av mina innehav.

PS Svenska aktier återfinns i en ISK med schablonskatt. Utländska innehav finns på en KF också med schablonskatt där källskatt dragits från utdelning. Källskatten räknar jag dock med att få tillbaka med tiden. Därför är alla mina utdelningar angivna som brutto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar