onsdag 1 juli 2020

Månadsuppdatering juni 2020

Halva året har gått och det känns som att stora delar av livet står på paus p g a Coronan, inklusive utdelningarna. Även semestern som startat denna veckan kommer att bli egendomlig då jag inte kan åka dit jag vill. Men billigt blir det och jag sparar ett par veckor tills restriktionerna släppts.

Jag längtar nästan till januari när nästa års utdelningar börjar annonseras, men det kan säkert vara så att Coronan drabbar även nästa år.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Denna månad lyfter jag upp arbetsfridagen och frihetskvoten till första punkt. Frihetskvoten är som sagt en kvot som kan försämras genom att utdelningarna (täljaren) minskar och/eller utgifterna (nämnaren) ökar.

Fram till och med februari 2019 ser det bra ut men i mars gör jag ett uttag och köper en bil till pappa för 150.000 kr och frihetskvoten faller hårt. Efter detta nästan längtar jag till mars 2020 när denna utgift ska falla bort.

Den gör det och allt är frid och fröjd tills månaden efter när Coronan slår stenhårt mot utdelningarna vilket igen gör att frihetskvoten kraschar. Och det är där vi är nu..

Utdelningar

Efter alla inställda, oklara eller sänkta utdelningar p g a Coronan kommer utdelningarna på rullande 12 månader nu att stabiliseras kring 3.600 kr/mån resten av året, denna månad 3.668 kr.

Månadens utdelningar blev 5.275 kr vilket faktiskt är mer än förra årets 3.399 kr.

Portföljvärdet

Månaden avslutas till 1.529.906 efter att tidigare under månaden varit mycket nära 1,6 MSEK.
Portföljvärdet ökar från föregående månad med 24.504 kr (+1,63%) inklusive lönesparande eller ökar 14.504 kr (+0,96%) exklusive lönesparande.

Jag använder mig av belåning vilket gör min portfölj mer volatil än för de som kör utan belåning. I grafen visas bara mina egna pengar.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det med 26.708 kr netto vilket är exakt en vanlig månadslön. Årets lönejustering är uppskjuten p g a Coronan, men jag hoppas inte på så mycket.

Löneinkomst: 26.708 kr
Utdelningar: 5.275 kr
Sidoinkomst: 17 kr
Total inkomst: 32.000 kr

Lönesparande: 10.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 5.275 kr
Sparande inkl utdelningar: 15.275 kr

Sparkvot inkl utdelningar: 47,8 %
Sparkvot exkl utdelningar: 37,5 %

"Bara" 10.000 kr i sparande men egentligen är det några tusen bättre då jag bygger buffert på lönekontot.

I mars 2019 köpte jag en bil till pappa för 150.000 kr med ett uttag (= kraftigt negativ sparkvot). Denna ramlade ur Sparkvoten på rullande 12 månader i mars och sedan dess ligger sparkvoten på en normalhög, men dock något låg nivå.

onsdag 17 juni 2020

Version 2: Min pensionsplan komprimerad till EN graf

Mitt nästan nya inlägg där jag visar min pensionsplan som en enda graf var lite förenklat och jag gör därför en ny version.

Värdena bakom grafen bygger på de bästa beräkningar och uppskattningar jag har i dagsläget.

Fas 1 - Uppbyggnadsfasen (47-54 år)

Som 47-49-åring såg det ut som att utdelningarna år för år bara skulle öka och öka via återinvesteringar, nysparande och utdelningstillväxt, men så kom Corona och skapar ett rejält hack i kurvan nu som 50-åring.

Nästa år och åren därefter till dess jag fyller 55 år hoppas jag att utdelningarna är uppe där de ska vara igen, men detta är långt ifrån säkert. Det finns även andra risker såsom arbetslöshet eller sjukdom som kan hota nysparandet.

Fas 2 - Uttag av privat- och tjänstepension (55-64 år)

Vid 55 år är planen att sluta jobba. Konsumtion möjliggörs i stället genom ta ut all privat pension och tjänstepension fram till 64 år samt även ta ut utdelningar.

Även om jag slutar nyspara och tar ut alla utdelningar räknar jag med att utdelningarna kommer att växa med mer än inflationen då jag kommer att ha kvar mina värdebolag snarare än att köpa högutdelande skräpaktier.

Detta tror jag är den stabilaste delen av mina inkomster då lagstiftaren troligen inte vågar ge sig in och reglera privata uppgörelser som privat- och tjänstepension. 

Fas 3 - Byta boendeform och geografi (55- år)

Fas 3 följer tätt på fas 2. Genom att sälja min belånade bostadsrätt i Stockholm och köpa mig ett obelånat hus i Småland vill jag uppnå 3 saker: få ett bättre liv och boende, bli helt skuldfri samt frigöra kapital för att investera i utdelande aktier.

Mina trogna läsare ser nu att jag inte riktigt når upp till de 20.000 kr/mån netto jag vill ha när jag slutar arbeta och det är mycket möjligt att det får bli arbete något år efter 55 år. 

Nivån på dessa utdelningar beror så klart på vad jag får för min lägenhet och vad jag betalar för huset. Även dessa utdelningar räknar jag med kommer växa över tid, men här kanske det vore bättre idé att satsa på högutdelare?

Fas 4 - Uttag av statlig pension (64- år)

Nedan använder jag lagstiftarens senaste regler även om det komma att ändras innan jag är där. Tidigaste uttag av allmän pension är 64 år. 

Från 65 år (kommer troligen höjas) finns det garantipension för de med de lägsta pensionerna och från 66 år är skatten på pension lägre. Detta syns som de 2 gröna trappstegen i grafen ovan.

Avslutning

Mina pensioner vet jag ligger i bottenskiktet, men trots det är det de som gör att jag kommer att kunna gå i pension vid 55-56 års ålder. Mina bekanta kommer trots bättre karriärer (och pensioner) inte kunna gå i pension förrän vid 65+ år, men det beror på att de inte har något kapital sparat.

Pensioner tillsammans med utdelningar från en portfölj som bör hamna på "bara" dryga 3 MSEK.ska räcka för att ta mig i mål.

måndag 8 juni 2020

1.000 arbetsdagar kvar till ekonomisk fri enligt plan (eller 1.005...)

Vi antar att jag går i pension som planerat 2025-01-01. Hur många arbetsdagar har jag då kvar?

2020: 252 arbetsdagar
2021: 253 arbetsdagar
2022: 253 arbetsdagar
2023: 251 arbetsdagar
2024: 251 arbetsdagar
Summa: 1.260 arbetsdagar

Men eftersom jag redan jobbat jan-maj och lite i juni kan vi dra av 108 arbetsdagar och har alltså 1.152 arbetsdagar kvar.

Men så har jag semester att ta hänsyn till (både sparad och den som jobbas in i framtiden):
Sparad: 22 arbetsdagar
Betald: 25 arbetsdagar
Framtida intjäning:
2020/21: 25 arbetsdagar
2021/22: 25 arbetsdagar
2022/23: 25 arbetsdagar
2023/24: 25 arbetsdagar
Summa: 147 arbetsdagar

På slutlönen i februari 2025 kommer jag att få mina 19 inarbetade semesterdagar för 2024/25.

Summa summarum har jag alltså 1.005 arbetsdagar kvar om jag går i pension 2025-01-01 utan sparad semester. Innan denna sammanställning gjorde jag ett överslag och fick det till ungefär 1.000 dagar men jag var alltså lite tidigt ute.

Om exakt en vecka (15/6) har jag alltså 1.000 arbetsdagar kvar att jobba enligt plan och sedan blir det tresiffrigt...

PS Jag trivs bra på jobbet, men inte mer än att jag skulle kunna hitta på något annat om finanserna hade tillåtit. En annan känsla jag skulle kunna tänka mig att ha, åtminstone ett tag, är att jobba men känna att jag behöver inte det egentligen.

Hur ser det ut för er?

fredag 5 juni 2020

Min pensionsplan komprimerad till en graf

Här är hela min pensionsplan komprimerad till en graf.
Lika bra att säga att grafen är något förenklad för att budskapet ska gå fram. Siffrorna är inte exakta, men stämmer i stort.

X-axeln visar min ålder och Y-axeln nettoinkomst/månad.

Nu är jag 50 år och ungefär i mitten av utdelningarnas uppbyggnadsfas (fas 1).

Låt mig ta er igenom grafen.

Fas 1 - Uppbyggnadsfasen

2017 var jag 47 år och det var mitt första helår som utdelningsinvesterare. Även åren därefter fram till 55 års ålder sparar jag hårt, återinvesterar utdelning och får utdelningstillväxt, vilket gör att utdelningarna ökar år från år.

Trots hårt slit skulle jag med enbart utdelningar som passiv inkomst behöva jobba och spara till bortom 60 år för att nå de 20.000 kr/månad netto jag vill ha.Oacceptabelt!

Fas 2

Vid 55 års ålder kan jag börja ta ut min privata pension och min tjänstepension. Dessa tas till fullo ut fram till dess att allmän pension kan tas ut vid 64 års ålder, då de alltså försvinner. Det är även vid 55 jag ska sluta jobba.

Från 55 år och framåt tas alla utdelningar ut för konsumtion, vilket gör att utdelningarna antas vara oförändrade resten av mitt liv, även om jag tror att utdelningarna kommer att öka mer än inflationen i kvalitetsbolag.

Fas 3

Fas 3 kommer efter fas 2, men målsättningen är att tiden däremellan är mycket kort (några månader som mest). Fas 3 innebär att jag säljer min belånade bostadsrätt i Stockholm och köper mig ett obelånat hus i Småland, vilket ändå kommer att ge en bra slant i handen att investera i aktier som ökar utdelningarna.

Fas 4

Fas 4 börjar vid 64 års ålder då allmän pension tidigast kan tas ut och varar sedan hela livet. Den allmänna pensionen kommer att vara större än summan av privat pension och tjänstepension som då försvinner.

Den allmänna pensionen kan komma att bli lite högre senare (idag 65 kanske 66 år) då det kan bli tal om garantipension på grund av att min pension är låg. Även skatt på pension är lägre från 66 år.

Avslutning

Det finns risker i varje fas ovan som kan senarelägga planen, men det finns inga möjligheter att det blir tidigare än vid 55 års ålder som jag kan gå i pension.

En annan sak som jag vill få fram är att det kräver stora sparkvoter och/eller hög lön och modesta önskemål om konsumtion som pensionär för att bli ekonomiskt fri redan i 40-årsåldern. Men att bli fri vid 55 år kräver egentligen inte så himla mycket då man då kan ta ut privat pension och tjänstepension och dessutom kan ha ett arbetsliv på ca 30 år med sparande bakom sig.

Fas 1 kan försenas vilket blev extra tydligt nu i Coronatider. Fas 1 kan också försenas om mitt sparande minskar till följd av t ex arbetslöshet.

Fas 2 kan försenas om lagstiftaren bestämmer att privat pension eller tjänstepension inte kan tas ut redan vid 55 år. Detta finner jag mycket otroligt.

I fas 3 blir det inga pengar om Stockholms bostadsmarknad helt plötsligt skulle bli mindre attraktiv än Smålands landsbygd. Mycket otroligt. Behövs inte utdelningarna från mellanskillnaden skulle jag kunna köpa mig ett helt modernt hus eller något med sjötomt i stället, vilket kostar ungefär som min lägenhet.

Fas 4: Lagstiftaren har nyligen flyttat tidigaste uttag av allmän pension från 61 till 64 år och det finns risk för att detta flyttas upp ytterligare innan jag är där. Även regler för garantipension eller skatt kan komma att ändras.

lördag 30 maj 2020

Månadsuppdatering maj 2020

Min off line-tid har resulterat i bland annat 3 uteblivna månadsuppdateringar, men nu är jag alltså tillbaka.

Utdelningar

Efter att i princip alla bolag presenterat förslag till utdelningar i år trodde jag på ca 100.000 kr i total utdelning i år. Coronan slog ner som en bomb och förändrade allt. Utdelningar sänktes, sköts upp, ställdes in, är oklara eller till och med oförändrade.

Nu vet jag inte exakt vilka utdelningar jag kan vänta mig, men någonstans i storleksordningen 40.000 kr, vilket är en katastrof jämfört med förra årets 82.000 kr.

När nu årets utdelningar svaga utdelningar är ett faktum börjar jag redan nu fundera på vad vi kan vänta oss nästa år. Jag ser 3 alternativ just nu:
  1. Utdelningarna återgår till det normala
  2. Vi aktieägare blir kompenserade för årets låga/uteblivna utdelningar i tillägg till normal utdelning 
  3. Även nästa år blir det låga utdelningar
Här är den uppdaterade deprimerande utdelningsgrafen (bruttopengar) som väntas ligga ganska plant resten av året:


Portföljvärdet

Månaden avslutas till 1.505.402 kr. En viss återhämtning har det blivit den senaste tiden.
Jag använder mig av belåning vilket gör min portfölj mer volatil än för de som kör utan belåning. I grafen visas bara mina egna pengar. Detta visade sig mycket tydligt i och med Corona-krisen när det bet mig arslet och jag har bestämt mig för att sänka belåningen en bit. Detta gör att det inte blir några investeringar på ett tag utan endast amorteringar på belåningen.

Inkomster & Sparande

Denna månad blev det med 26.708 kr netto vilket är exakt en vanlig månadslön. Årets lönesamtal är nära, men jag förväntar mig inte mycket där.

"Bara" 10.000 kr i lönesparande, men jag bygger lite kassa just nu.

Löneinkomst: 26.708 kr
Utdelningar: 4.478 kr
Sidoinkomst: 75 kr
Total inkomst: 31.261 kr

Lönesparande: 10.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 4.478 kr
Sparande inkl utdelningar: 14.478 kr

Sparkvot inkl utdelningar: 46,3 %
Sparkvot exkl utdelningar: 37,3 %

I mars 2019 köpte jag en bil till pappa för 150.000 kr med ett uttag (= kraftigt negativ sparkvot) Denna ramlade ur Sparkvoten på rullande 12 månader i mars och sedan dess ligger sparkvoten på en normalhög nivå.

onsdag 27 maj 2020

Déjà vu: Portföljen värd en och halv miljon kronor - igen!

I skrivande stund balanserar portföljen precis runt 1,5 MSEK när månadens lönesparande á 10.000 kr satts över.

Första gången detta hände var 2019-09-13 vilket jag skrev om här. Endast 8 månader efter att jag hade 1,5 MSEK första gången är jag alltså tillbaka där igen. När jag skriver så känns det inte allt för tragiskt.

Det känns som att jag måste uppleva flera av mina "avklarade" delmål igen p g a portföljvärdets devalvering och inställda utdelningar. Lite tungt, men samtidigt lärorikt. Tänk om jag nu varit i uttagsfasen och skulle ha levat på kraftigt sänkta utdelningar ett eller ett par år (eller lång tid det tar innan återhämtningen är ett faktum).

Det finns absolut en risk att jag får jobba (och spara) ett extra år på grund av Coronakrisen. Men mer tror jag inte det handlar om.

Jag håller på att försöka uppdatera mitt omfattande Google Kalkylblad som jag tidigare har delat med mina läsare, men inte gjort så på sistone då det inte stämmer helt.

Som försmak kan jag bjuda på en Portföljvärdesgraf
Om grafen: Siffror per den siste i varje månad utom för mars och april i år där jag inte har några värden registrerade utan har lagt 1,4 MSEK båda månaderna bara.

Toppvärdet (ATH) innan fallet låg på ca 1,95 MSEK någonstans runt mitten av februari och jag drabbades såklart hårdare än många andra då jag använder mig av belåning. Men det betyder också att återhämtningen när den väl kommer (eller är den här?) blir snabbare för mig.

Detta betyder att jag har förlorat 450.000 kr (portföljnedgång) + 20.000 kr (nyspar) = 470.000 kr (totalt) sedan ATH, vilket är 1/3 till 1/2 av vad jag tänkt lägga på ett hus i Småland. 

Men så där kan jag inte avsluta ett inlägg: det är bara 8 månader sedan dagens portföljvärde var ATH!

tisdag 26 maj 2020

200.000 kr i samlade utdelningar sedan start!

Det gäller att hitta något positivt i Corona-bedrövelsen.

Under min tid off line nåddes 2020-03-25 200.000 kr i ackumulerade utdelningar (brutto) sedan starten 2016-08-09 då det första aktieköpet gjordes.

Fantastiskt roligt!

Grafen visar tydligt att det finns en högsäsong för svenska aktieutdelningar i mars-maj. Mitt mål är dock att försöka jämna ut detta något genom att köpa amerikanskt utan att tumma på investeringsreglerna. Jag vill även minska andelen svenskt, men utan att sälja.

Milstolpar i ämnet som ska bli roligt att fylla på framöver:
100.000 kr 2018-07-03 tog 693 dagar
200.000 kr 2020-03-25 tog 631 dagar

Den andra hundringen gick alltså bara 2 månader snabbare vilket vid första anblick är en besvikelse, men beror till stor del hur milstolpen träffar utdelningarnas högsäsong och man kan därför inte anta att milstolparna alltid kommer att passeras allt snabbare.

Tredje hundringen skulle ha inletts med starka utdelningsmånaderna april och maj, men som alla vet blev det inte så. Utan Corona skulle jag säkert nått 300.000 kr senast under nästa års högsäsong för utdelningar i april eller maj, alltså på ca 400 dagar. Men nu har jag ingen aning om när det blir förutom att det blir senare än så.
I genomsnitt har det flutit in 161 kr/dag (mån-sön) under dessa 631 dagar. Inte jättemycket pengar, men täcker ändå en ganska stor del av utgifterna då jag lever på ca 400 kr/dag.

Nästa delmål för ackumulerade utdelningar har jag satt till 250.000 kr ("kvartsmiljonen").