fredag 17 november 2017

Utveckling för min totalinkomst

På grund av mitt bankbyte är det ingen ordning på mina investeringar just nu.

Därför tänkte jag i stället delge er utvecklingen av mina nettoinkomster inklusive utdelningar från 2013 till dags dato.

P g a deltidsanställning i kombination med dålig lön (ingen bra kombination) sjönk mina totala inkomster fram till mars 2015 och bottnade på mycket svaga 17.678 kr.

Sedan dess har jag fått heltid och ett hyggligt påslag på arbetslönen, samt det senaste året även fått utdelningsinkomster. Detta har gjort att nettoinkomsten på bara 31 månader (från botten mars 2015 till oktober 2017) stigit med starka 72% (från 17.678 till 30.427 kr). Se diagram nedan.


Fram till decemberlönen kommer nettoinkomsterna nå ca 31.000 kr. Det är lite svårt att sia om den fortsatta utvecklingen för nästa år, men jag tror att arbetslönen, utdelningarna och sidoinkomsterna var en kommer att öka med runt 1.000 kr/mån. Detta gör att jag till december nästa år kan komma att ligga på en nettoinkomst om ca 34.000 kr, vilket vore en fortsatt stark utveckling, om än inte lika stark som de senaste årens.

En bra utveckling av inkomsten samtidigt som man håller utgifterna i schack gör att sparandet i utdelande aktier ska kunna öka i betydande grad i kronor och även en del i procent.

fredag 27 oktober 2017

Månadsuppdatering oktober 2017


Precis som förra månaden är denna månad som helhet ganska ointressant och tar mig bara lite närmare oberoende utan att passera några delmål.

Intressantast är nog att jag har bytt banker, http://utdelningssmalanningen.blogspot.se/2017/10/utdelningssmalanningen-byter-banker.html.

Detta har stökat till portföljen men om några veckor är jag nog på spåret igen.

Inkomster & Sparande

Nytt för denna månad är att jag lägger in sidoinkomster. Dessa återfinns bredvid de andra inkomsterna i mitt kalkylblad Sparkvot .Det kan vara ersättning för paneldeltagande och kickback från inköp. I framtiden finns lite stadigare inkomster såsom kassör i brf eller god man-uppdrag och kanske bloggintäkter som möjliga intäktskällor. Möjligheter till sidoinkomster är värt ett eget inlägg när andan faller på. Just denna månad fördelar sig intäkten så här:

Deltagande i intervju: 600 kr
Kickback från inköp (mestadels för företagets räkning...): 300 kr
Total sidoinkomst: 900 kr

Det vore intressant att se hur långt man kan ta detta med sidoinkomster om man gör en satsning. Som ett lämpligt första mål känns 500 kr/mån i genomsnitt.

Denna månad blev det lite mer än en ren månadslön med 27.423 kr på kontot. Bara en liten övertid men heller ingen kostsam frånvaro denna månad.

Månadens utdelningar på 2.163 kr återinvesteras som alltid till 100%.

Totalt blev inkomsterna med 30.486 kr över 30.000 kr för sjätte gången i år, vilket räcker för att inkomsterna på rullande 12 ska öka från 29.904 kr till 30.427 kr och därmed har "drömgränsen" för total inkomst på 30.000 kr nåtts!

Löneinkomst: 27.423 kr
Utdelningar: 2.163 kr
Sidoinkomst: 900 kr
Total inkomst: 30.486 kr

Lönesparande: 18.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 2.163 kr
Sparande inkl utdelningar: 20.163 kr

Sparkvot: 66,1 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön (i år 26.400 kr) kvar på lönekontot dagen innan lön som buffert. Då blir även totala utgifter korrekt beräknade utan att jag behöver föra dagbok över dem.

Månadens sparkvot blev finfina 66,1 %, men sjönk ändå rejält på rullande 12 p g a ett mycket stort lönesparande (24.000 kr) i oktober förra året men är ackumulerat för året med 52,9 % långt över årsmålet 45,0 %  (se Google Spreadsheet för mer detaljer).

Lönesparandet under året har imponerat t o m på mig själv och uppgår totalt till 127.200 kr för årets 10 första månader, vilket är långt över vad jag trodde var möjligt. Jag har dock snålat ganska bra och är väl medveten om att en sparad tusenlapp nu är värd mer vid pension än en sparad tusenlapp om några år.

Utdelningar

Oktober är en av de svagare utdelningsmånaderna men det kom i alla fall in 2.163 kr från Boston Pizza, Hemfosa, Sagax D, Klövern Pref, Coca Cola, Telia och Cisco (för detaljer se Google Spreadsheet).

Jämfört med förra året då enbart 897 kr utdelningar erhölls i oktober så är utvecklingen med +141% dock mycket bra.

Utdelningarna på rullande 12 månader ökade från 3.354 kr/mån till 3.459 kr/mån, vilket med 105 kr/mån antagligen kommer att vara en normal ökning i fortsättningen. Det kan låta lite, men det är en hundralapp extra varje månad resten av mitt liv.


Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt nya mått Arbetsfridagen flyttar sig 2 dagar framåt!, från 9/10 till 11/10. Fortfarande osäkert om den hinner in i september innan årets slut?

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Även frihetskvoten tar ett steg tillbaka från 23,2 % till 22,5 % vilket beror på högre kostnader. Utdelningen stiger dock fortfarande som sagt. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.


Portföljvärdet

Portföljvärdet har jag inte koll på alls, utan får reda ut det när bankbytet är helt klart.

Portföljvärdet registreras endast en gång om året (1 jan) och 2017-01-01 var saldot 772.389 kr.

tisdag 24 oktober 2017

Utdelningssmålänningen byter banker!

Detta är en uppföljning på mitt tidigare inlägg där jag nämner att jag funderade på att byta långivare (http://utdelningssmalanningen.blogspot.se/2017/09/bra-prissatta-bolan-pa-nordnet-aven-for.html).

Jag flyttar alltså bolånet från Storbanken till Nordnet. Men jag flyttar även stora delar av kapitalet från Avanza till Nordnet.

Orsaken är till 100% för att få lägre räntekostnader för bolån och aktiebelåning. Egentligen trivs jag bättre med Avanzas site än Nordnet.

Nästa steg kan bli att hitta en billigare lösning för lönekonto med betalservice och betal-/kredit-kort vilket är det enda jag har kvar på Storbanken.

Kalkyl

Lånet är beviljat och allt är klart och jag kan bjuda på en glädjande kalkyl (som dock inte är en glädjekalkyl):

Idag
Bank Vad Lånat Räntesats Ränta brutto Ränta netto
Storbanken bolån 1 500 000 1,54% 23 100 16 170
Avanza aktiebelåning 300 000 1,74% 5 220 3 654
Totalt 1 800 000 1,57% 28 320 19 824
Imorgon
Bank Vad Lånat Räntesats Ränta brutto Ränta netto
Nordnet bolån 1 500 000 1,19% 17 850 12 495
Nordnet aktiebelåning 300 000 0,99% 2 970 2 079
Totalt 1 800 000 1,16% 20 820 14 574
Skillnad 7 500 5 250

Skillnaden 5.250 nettokronor blev större än väntat. Detta motsvarar nettodirektavkastningen (4,5% brutto ger ca 4% netto) på ett obelånat kapital om ca 130.000, vilket inte är direkt obetydligt. Faktiskt motsvarar det ungefär ett års lönesparande för mig.

Ett annat alternativ är att pengarna räcker till en påse ostkrokar (nej, ostbågar heter det) á 14 kr varje dag hela året (Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson).

Kommentarer

Observera att jag såklart inte haft optimal ränta från Storbanken eftersom jag inte har något sparande kvar där. Notera även att för att få någon som helst lånerabatt hos Nordnet måste man ha minst 1 MSEK placerat där.

Har du tillgång till minst 3 MSEK har Avanza Superbolånet som bara kostar 0,79% (dock verkar de inte ha några pengar just nu).

Slutsats

Se över era lån och låt dem inte bara ligga kvar hos Storbanken av gammal hävd! Särskilt om du har lite kapital placerat.

måndag 2 oktober 2017

Investeringar september 2017

Fr o m denna månad skriver jag ett separat inlägg om månadens investeringar efter att tidigare haft dem som en del av månadsuppdateringen.

Investeringar

Jag har långt gångna planer på att till stora delar lämna Avanza och Storbanken till förmån för Nordnet och anledningen är enbart lägre räntor på både aktiebelåning och bolån. Detta gör att jag fr o m det beslutet slutar att köpa på Avanza.

Eftersom sparandet totalt blev 19.291 kr och nettoköpen denna månad blev så lågt som 2.467 kr minskar belåningsgraden. Men p g a ovanstående tar jag det lugnt denna månaden.

Inga nya bolag, bara påfyllningar och försäljningar i gamla:

Avanza ISK Sverige:
Alfa Laval 3st
Betsson -208st
JM 2st
Nobina 354st
Nordea -10st
SAS Pref -2st

Avanza KF Graham:
Sålt av allt, ett 20-tal små innehav summerandes till dryga 20.000 kr och flyttat över pengarna till Avanza KF Utland-kontot.

Avanza KF Utland
Cisco 17st

Nordnet:
ABB 17st
Acando 90st
Coor 35st
Hemfosa 7st
HiQ 6st
Nordea 75st
Resurs 35st
Stora Enso 11st

Försäljningen av Betsson beror på att jag inte riktigt tror på företaget längre. Frågan är om jag ens ska behålla en mindre post, men gör så tills vidare.Än så länge har de i alla fall en bra utdelningshistorik.

Tillsammans höjer investeringar och försäljningar den årliga utdelningen med bara 577 kr, vilket egentligen är ganska bra när nettoinvesteringarna är mycket låga.

P g a allt ovan samt en positiv börs så har belåningen gått ner från 20,0% till 18,3% vilket är tvärtemot vad jag tidigare skrivit om att öka belåningen successivt mot 30% (http://utdelningssmalanningen.blogspot.se/2017/09/min-belaning-nu-och-som-pensionar.html). Det är dock tillfälligt och nästa månad räknar jag med att öka belåningen något igen.

onsdag 27 september 2017

Månadsuppdatering september 2017


Först med månadsuppdatering denna gång?

Som jag brukar så flyttas de olika rubrikerna upp eller ner beroende på hur intressanta jag tycker de är. Månaden som helhet känns dock ganska ointressant och tar mig bara lite närmare oberoende utan att passera några delmål.

Intressantast är nog att skatten på pensionsinkomst sänks, vilket gör att jag kommer några månader närmare slutmålet om 20.000 kr/mån netto, se Min Pensionsplan. Uppdatering av den gör jag dock inte förrän nästa år. Å andra sidan höjs skatten på sparande så det är oklart vad nettot blir. Brist på politisk stabilitet gör dock att man inte ska fästa för stor tilltro till att dagens regler gäller när det är dags för min pension.

Jag har känt att det blev lite väl forcerat att visa månadens investeringar redan i månadsuppdateringen, så därför kommer investeringarna att presenteras i ett separat inlägg från och med nu.

Utdelningar

September kommer att vara min fjärde starkaste utdelningsmånad för året och det kom in 4.291 kr från Boston Pizza (som alltid!), Pfizer, Addtech, Autoliv, J&J, Castellum, Clas Ohlson, Amgen och AstraZeneca (för detaljer se Google Spreadsheet).

Jämfört med förra året då enbart 1.006 kr utdelningar erhölls i september är det såklart fantastiskt! En ökning med över 3.000 kr. Procentuella ökningar väntar jag med att presentera till nästa år.

Utdelningarna på rullande 12 månader ökade från 3.080 kr/mån till 3.354 kr/mån, vilket med 274 kr/mån är en riktigt bra ökning. Allt över en ökning på 100 kr/mån får anses bra.


Inkomster & Sparande

Denna månad blev det lite mer än bara en ren månadslön med 28.512 kr på kontot p g a 2 veckors uttagen semester. Ingen kostsam frånvaro denna månad men heller ingen övertid.

Månadens utdelningar på 4.291 kr återinvesteras som alltid till 100%, vilket också kommer att vara fallet i många år framöver.

Totalt blev inkomsterna med 32.803 kr över 30.000 kr för femte gången i år. Inkomsterna på rullande 12 ökar från 29.196 kr till 29.904 kr och är nu nära drömgränsen 30.000 kr.

Löneinkomst: 28.512 kr
Utdelningar: 4.291 kr
Total inkomst: 32.803 kr

Lönesparande: 15.000 kr
Återinvesterade utdelningar: 4.291 kr
Sparande inkl utdelningar: 19.291 kr

Sparkvot: 58,8 %

Tanken är att ha exakt en normal nettomånadslön (i år 26.400 kr) kvar på lönekontot som buffert dagen innan lön. Då blir även totala utgifter korrekt beräknade utan att jag behöver föra dagbok över dem. Denna månad räknade jag dock fel och satte över lite för mycket.till investeringarna, vilket kommer att synas på nästa månads sparande.

Månadens sparkvot blev 58,8 %, och är ackumulerat för året 51,7 % en bra bit över årsmålet 45,0 % vilket kommer att nås med marginal (se Google Spreadsheet för mer detaljer).

50,0% i sparkvot redan i år kan gå om jag snålar bra även resten av året, dock har jag behov av nya vitvaror så det blir nog svårt att nå ändå. Dessutom kommer både lön och utdelningarna bli högst måttliga sista kvartalet, vilket gör det svårare att få till en bra sparkvot.

Frihetskvoten & Arbetsfridagen

Mitt nya mått Arbetsfridagen flyttar sig 7 dagar, från 16/10 till 9/10. Hinner den in i september innan årets slut?

Frihetskvoten definieras som:

Erhållna utdelningar / Utgifter = Frihetskvot

Utdelningar och utgifter anges som genomsnitt på rullande 12 månader

Frihetskvoten kan alltså påverkas av förändringar i utdelningar och/eller utgifter.

Frihetskvoten visar alltså hur väl dagens utgifter täcks av dagens utdelningar.

Frihetskvoten tar ett skutt från 21,3 % till 23,2 % vilket är tack vare högre utdelningar men faktiskt tyvärr också trots något högre kostnader. Se Google Spreadsheet för mer detaljer.


Portföljvärdet

Portföljvärdet har haft en bra månad efter en tuff sommar, men som långsiktig utdelningsinvesterare bryr jag mig inte så mycket.

Portföljvärdet registreras endast en gång om året (1 jan) och 2017-01-01 var saldot 772.389 kr.

Utbildning i vinter/vår!

Jag har universitetsexamen och har funderat på distanskurser på högskolan för att komplettera mina kunskaper i områden där jag jobbar. Men jag har kommit fram till att jag vill ha lite mer hands-on-kunskaper än vad som ges där.

Därför har jag löst ett årsabonnemang på https://www.lynda.com/ för runt 3000:- (på företaget såklart). Där kan jag läsa mer hands-on inom både business och IT. Läser där bl a avancerad Excel, finanskurser, ekonomistyrning, ledarskap mm.

Det jag saknar på Lynda är rent Sverigespecifika kunskaper, t ex Offentlig upphandling med anbudsskrivning där jag skulle behöva ett lyft.

Utbildning för privata intressen orkar jag inte med nu men borde nog gå någon kvällskurs, men när jag slutat jobba och flyttar till torp kan jag tänka mig gardening, motorsåg, snickeri, svamp, matlagning mm (tema självhushållning) som kurser.

Hur ser ni på vidareutbildning?

måndag 11 september 2017

Bra prissatta bolån på Nordnet även för "småsparare" (> 1 MSEK)

Satt förra veckan och tyckte mina bolån var för dyra. Betalar idag 1,48% för 3-månadersränta på en gammal storbank.

Tog därför kontakt med Mitt Bolån. Det bästa därifrån utan motkrav på sparande mm blev SBAB som erbjöd 1,39%. Knappt lönt besväret, men mina gamla lån ska ändå förlängas nu så...

Såg sedan idag att det räcker med 1 MSEK för att få kunna låna på Nordnet till 1,19% ränta. Har ju ett litet konto där idag men knappast 1 MSEK.

Frågan är om Avanza (där jag har merparten av mina pengar) kommer att svara på Nordnets erbjudande? 

Om inte är jag lite sugen på att flytta över så att jag har 1 MSEK på Nordnet för att kunna ta del av deras bolån. Sedan gillar jag ju även prissättningen på belåning på Nordnet.